8.3.18

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μ. Παραγιουδάκης για τους Έλληνες στρατιωτικούς