12.1.18

Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α ;

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Οh mon Dieu de Butaris,
 donnez - moi un mari 
qui travaille toute la nuit 
bien au lit...


Μετά από την πανελλαδική-ίσως και παγκόσμια- διαφήμιση των ..."σεξουαλικών εκπαιδευτηρίων" της Θεσσαλονίκης, που έκανε ο κ. Μπουτάρης, δεν θα έπρεπε να του χορηγήσουν τουλάχιστον ένα..."ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ" για τους χώρους αυτούς; 

Juan


ΥΓ. Ο άνθρωπος, από την πολύ μεγάλη αγωνία του για το "Σκοπιανό" πρόβλημα, είπε να το ρίξει λίγο ...έξω!