8.1.18

Πράσινο φως για πράσινες επενδύσεις 1,5 δις. ευρώ


Η Κομισιόν ενέκρινε το μηχανισμό πραγματοποίησης διαγωνισμών για την εγκατάσταση 1600 Μεγαβάτ νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 1,5 δις. ευρώ

Το νέο σύστημα για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πλέον «ανταγωνιστικό». Πρακτικά, η χώρα μας θα προκηρύσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς για συγκεκριμένη ισχύ και άδεια θα παίρνουν εκείνοι οι επενδυτές που ζητούν το μικρότερη ενίσχυση από το σύστημα.
Με την έγκριση του μηχανισμού, η Κομισιόν έδωσε το “πράσινο φως” στο σχέδιο που έχει καταρτίσει το ΥΠΕΝ για να αδειοδοτηθούν έργα 1.600 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών σε ορίζοντα τριετίας, μέσα από συγκεκριμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι πρώτοι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν τον Απρίλιο του 2018 και θα αφορούν την εγκατάσταση 100 MW αιολικών και επίσης 100 MW φωτοβολταϊκών. Οι διαγωνισμοί αυτοί θα είναι ξεχωριστοί για την κάθε τεχνολογία.
Στο συνολικό σχέδιο προβλέπονται αφενός μεν ξεχωριστοί διαγωνισμοί για κάθε τεχνολογία (φωτοβολταϊκά και αιολικά), αφετέρου, δε, δύο «ουδέτεροι» πιλοτικοί διαγωνισμοί στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν επενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες.
Το σχέδιο αφορά την τριετία 2018, 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει νέο πρόγραμμα στη βάση του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει «ξεδιπλωθεί» το 2019 με ορίζοντα το 2030, αλλά και με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει από τους μέχρι τότε διαγωνισμούς.
Το τωρινό σχέδιο πάντως, προβλέπει κυρίως τα εξής:
- Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 100 ΜW κάθε έτος στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά με αθροιστική ισχύ τουλάχιστον 300 MW.
- Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 100 ΜW κάθε έτος στα αιολικά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για αιολικά με αθροιστική ισχύ τουλάχιστον 300 MW.
- Από έναν «τεχνολογικά ουδέτερο» πιλοτικό διαγωνισμό τις χρονιές 2019 (πρώτο εξάμηνο) και 2020. Κάθε ένας θα αφορά 200 MW και θα μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι επενδυτές φωτοβολταϊκών ή αιολικών χωρίς διάκριση. Αθροιστική ισχύς των δύο διαγωνισμών 400 MW.
- Τη διενέργεια διαγωνισμών για τα «μη ώριμα» έργα που αφορούν την εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές που έχουν διαθέσιμη ηλεκτρική χωρητικότητα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου αιτήσεις αδειοδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με το καλώδιο Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη και με τη διασύνδεση των Κυκλάδων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει στα καλώδια διαθέσιμη χωρητικότητα και θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για να καλυφθεί από νέα αιολικά πάρκα. Υπολογίζεται ότι οι διαγωνισμοί αυτοί θα αφορούν συνολικά περί τα 300 MW.
- Τη διενέργεια διαγωνισμού για τις καθοριζόμενες ως στρατηγικές επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, συνολικής δυναμικότητας περί τα 300 MW (πιθανόν και περισσότερο), όπου θα συμμετάσχουν πολύ μεγάλης δυναμικότητας επιχειρηματικά σχέδια.
- Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, μικρά υδροηλεκτρικά, υβριδικά κ.λπ.) καθώς και για Σταθμούς Συμπαραγωγής Θερμότητας – Ηλεκτρισμού δεν προβλέπονται διαγωνισμοί, καθώς δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον που να δημιουργεί ανταγωνισμό. Ωστόσο θα μπούν κάποιες δικλείδες ώστε αν το ενδιαφέρον είναι αυξημένο να οργανώνονται -τότε – διαγωνισμοί. Με τις δικλείδες αυτές, για παράδειγμα, αν ανά τεχνολογία οι υπογραφές όρων σύνδεσης ξεπερνούν τα 20 MW ή αν μπούν σε λειτουργία σε ένα χρόνο πάνω από 50 MW, τότε θα αίρεται το καθεστώς της εγκατάστασης χωρίς διαγωνισμό.
news247