14.12.17

Βίτσας σε Defencenews: Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Αμυντική βιομηχανία


Σε ένα από τα μεγαλύτερα πόρταλ αμυντικού περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο μίλησε ο ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρης Βίτσας και ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για την αμυντική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τονίζει τον σαφή αμερικανικό προσανατολισμό της χώρας μας, στα θέματα της άμυνας.

Αξίζει δε να σημειωθεί η άποψη που διατυπώνει για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, την οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, αλλά και ικανή να παράγει οπλικά συστήματα για να καλύψει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κρατών.
Η άποψη αυτή διατυπώνεται μια μόλις ημέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Βρυξέλλες, όπου αναμένεται οι ηγέτες της ΕΕ να επικροτήσουν τη δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO).

Στις 13 Νοεμβρίου, 23 κράτη μέλη κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στην PESCO προκειμένου να ενισχύουν την αμυντική συνεργασία.

Επίσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο σε άλλους τομείς, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ.


Διαβάστε την πλήρη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Βίτσας


Η άμυνα ως έννοια και ως περιεχόμενο έχει μια σύνθετη δομή οργάνωσης και λειτουργίας και είναι άρρηκτα συνδεμένη με τις απειλές που καλείται κάθε φορά ένας οργανισμός να αντιμετωπίσει, είτε είναι κράτος, είτε ομάδα κρατών μιας περιοχής, είτε συμμαχία κρατών.

Οργανώνεται στη βάση προσδιορισμού της παρούσας ή μελλοντικής απειλής ή ενδεχόμενης απειλής, στρατηγικών σχεδίων αποτροπής, μόρφωσης και εξάσκησης του δυναμικού, των διαθέσιμων μέσων και οπλικών συστημάτων, τα οποία για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να είναι ευέλικτα και ταυτόχρονα να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα επιτεύγματα της τεχνολογίας.

Η όλη αμυντική δομή μιας χώρας ή μιας συμμαχίας, πρέπει να συνδέεται και, σε τελική ανάλυση, να ορίζεται από τη γεωστρατηγική θεώρηση της και να αποτυπώνεται στις γεωπολιτικές της επιλογές.

Τίθεται λοιπόν αντικειμενικά επί του πεδίου, η διασύνδεση της άμυνας-ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονομίας, με τη γεωπολιτική. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο, που χαρακτηρίζεται διεθνώς από πολιτική και οικονομική ρευστότητα.


Όπως αναφέραμε παραπάνω τα θεμέλια ή η πλατφόρμα όπου εδράζεται το αμυντικό οικοδόμημα είναι οι απειλές. Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη των απειλών συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη διάδοση της γνώσης που στις ημέρες μας τείνει να γίνεται χωρίς όρια και χωρίς κρατικά σύνορα. Μια πληροφορία ή ένα τεχνολογικό επίτευγμα μπορεί να έχει και αρνητική χρήση στα χέρια οργανώσεων και ατόμων που προτάσσουν τη βία που προκαλεί τρομοκρατία που στο τέλος γίνεται αυτοσκοπός τους.

Συγχρόνως χρειάζεται να αναγνωρίζουμε, μελετάμε και αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις νέες μορφές συγκρούσεων που εξελίσσονται έξω από τις συμβατικές μορφές πολέμου και ορίζουν ως πεδίο «μάχης» την πλατεία, τον δρόμο, τη γειτονιά και ως στόχο τον απλό πολίτη την ώρα που δουλεύει, βαδίζει ή ψυχαγωγείται.

Η εξέλιξη των απειλών, οι σύγχρονες απειλές, οι ασύμμετρες απειλές, έχουν συμβάλει τα τελευταία χρόνια καθοριστικά στη μετατόπιση και της ίδιας της αμυντικής βιομηχανίας και η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουν συρρικνωθεί τα συμβατικά οπλικά συστήματα αλλά αυτά ολοένα και περισσότερο εντάσσονται σε πιο σύνθετους σχεδιασμούς, όπου λαμβάνονται υπόψιν και άλλες μη στρατιωτικές παράμετροι.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται μέσα που δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θέτοντας ως πρόταγμα την αποτροπή. Έχει αρχίσει συγχρόνως να μορφοποιείται  μια τάση ανάπτυξης μη επανδρωμένων μέσων, εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων .


Στη μεταβατική κατάσταση που βρισκόμαστε η αμυντική βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Για να επιβιώσει σαν παραγωγική μονάδα, για να μην έχει την τύχη των δεινοσαύρων, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Για να έχει προοπτική πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών και όχι να υπαγορεύει ανάγκες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορθά προωθείται μια πολιτική επί της αμυντικής βιομηχανίας πάνω σε δύο άξονες. Αυτονομία, με την έννοια ότι η Ευρώπη να είναι ικανή να παράγει τα οπλικά συστήματα που έχει ανάγκη και συμπληρωματικότητα, με την έννοια να υπάρχει αγαστή συνεργασία ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και η συμβατότητα.

Ένα από τα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε είναι η σχέση της αμυντικής βιομηχανίας των μεγάλων χωρών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των μικρότερων χωρών. Φαίνεται πως ο μόνος τρόπος ώστε να μην οδηγηθούν τα πράγματα στην αλλοίωση της βιομηχανικής υποδομής των μικρότερων χωρών είναι η συνεργασία.

Κοινά προγράμματα αλλά και κοινά ταμεία ενίσχυσης είναι τα απαραίτητα κίνητρα για να ευοδωθούν όλοι οι στόχοι και η αυτονομία και η συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα. Είναι σίγουρο πως σε μια δεκαετία θα είμαστε μπροστά σε ένα νέο καταμερισμό εργασίας. Εξίσου σίγουρο είναι, πως χώρες που θα αναπτύσσουν με ταχύτητα νέες τεχνολογίες, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, θα μεγαλώνουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτό τον καταμερισμό.


Η Ελλάδα, μια χώρα πόλος γεωπολιτικής σταθερότητας, μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν όλα αυτά τα νέα δεδομένα στη χάραξη της στρατηγικής της. Στόχος μας είναι, να προχωρήσουμε σε ένα σταθερά αναπτυξιακό μοντέλο, φιλικό προς τους επενδυτές και κοινωνικά δίκαιο.

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Οι παραδοσιακοί δεσμοί, οι κοινοί στόχοι και η χρόνια συνεργασία σε διακρατικό και επιχειρηματικό επίπεδο, είναι η βάση μιας νέας εκτίναξης της συνεργασίας.

Η χώρα μας είναι ένα ανοιχτό πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Έχουμε ισχυρά παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας στον τομέα της αεροναυπηγικής, της κοινής παραγωγής πυρομαχικών κλπ.

Η ελληνική επικράτεια είναι η πύλη σε μια μεγάλη περιοχή, εντός της οποίας βρίσκονται οι αναπτυσσόμενες αγορές των χωρών της Βαλκανικής, της Μαύρης Θάλασσας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιείται στην Ελλάδα έχει έναν πολλαπλασιαστή απόδοσης που της προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική.


Ειδικά στο χώρο των αμυντικών επενδύσεων, απώτερος στόχος μας, είναι η Ελλάδα ν’ αποτελέσει, σε επίπεδο βιομηχανίας,  κέντρο υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων μας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι συνεχής η προσπάθεια του ΥΠΕΘΑ, για τη δημιουργία μίας εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής εγχώριας βιομηχανίας. Δραστηριότητες, όπως industrial days, τα σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την διευκόλυνση δραστηριοποίησης και συνεργασίας Ελληνικών και Αμερικάνικων Εταιρειών, δείχνουν ότι υπάρχει μπροστά μας ένα ανοιχτό πεδίο με μεγάλες προκλήσεις και προοπτικές.

Έχουμε μπροστά μας την Ελλάδα μετά την κρίση. Την Ελλάδα με τους ανοιχτούς ορίζοντες για συνεργασίες και επενδύσεις. Αρκεί κάποιος να την γνωρίζει καλύτερα, να γνωρίζει καλύτερα όλο το φάσμα του παραγωγικού της δυναμικού και να το αξιοποιεί.


armyvoice