22.12.17

Όλα τα οχήματα μπορούν να καταθέσουν πινακίδες


του Κωστή Πλάντζου
Νέες οδηγίες στις εφορίες για να αντιμετωπίζουν τα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων που ζητούν να καταθέσουν πινακίδες, δίνει η ΑΑΔΕ. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από τις ΔΟΥ, η ΑΑΔΕ εξέδωσε σήμερα εγκυκλίους για να διευκρινίσει ότι πρέπει να κάνουν δεκτές δηλώσεις ακινησίας κάθε τύπου οχημάτων, αν έχουν πουληθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασής τους. Επιπλέον, δίνει οδηγίες και για το πώς θα δηλώσουν ακινησία οχήματος οι συγγενείς αποβιώσαντος ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
- Με βάση τον ν. 2367/1953, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οχημάτων, να θέσουν αυτά είτε σε εκούσια είτε σε αναγκαστική ακινησία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας. Στις εν λόγω διατάξεις, δεν υφίσταται διάκριση των οχημάτων τα οποία δύνανται να τεθούν σε ακινησία στη Δ.Ο.Υ.
Ως λόγοι αναγκαστικής ακινησίας, είναι η κλοπή ή υπεξαίρεση οχήματος, καθώς και η ανωτέρα βία. Τέτοια περίπτωση «ανωτέρας βίας» είναι και η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης, όπως έγινε δεκτό εγκυκλίους του 2015.
Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όλα τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα καθώς και τις δίκυκλες- τρίκυκλες μοτοσικλέτες.
- Η δήλωση ακινησίας ή διακοπής ακινησίας αυτοκινήτου, ως μονομερής υλική ενέργεια, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκατοχής του αυτοκινήτου, μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη ή συγκάτοχο, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών ή συγκατόχων, αφού η ταυτόχρονη παράδοση των κρίσιμων στοιχείων κυκλοφορίας διασφαλίζει από φορολογικής απόψεως την επερχόμενη έννομη συνέπεια της ακινησίας.
Εν προκειμένω δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών) ούτε απαιτείται η μεταβίβαση του οχήματος σε κληρονόμο, καθώς για τη θέση σε ακινησία δεν ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος, αλλά αρκεί η κατοχή αυτού.
Συνεπώς, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας, με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.
Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.
newmoney.gr