11.12.17

Ὁ Ἅγ. Πορφύριος γιά τόν Οἰκουμενισμό-Πανθρησκεία καί τούς διαλόγους - Αρχ. Σάββας ΑγιορείτηςΦ.Μ