8.11.17

Στρατηγός Κωσταράκος: Ποιος τον διαδέχεται στην Ευρώπη;


Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε το διάστημα 6-7 Νοεμβρίου 2017, στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee), σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, στις Βρυξέλλες.


Οι κύριες θεματικές ενότητες οι οποίες συζητήθηκαν στη σύνοδο αφορούσαν:

>Στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία της ΕΕ (Permanent Structure Cooperation-PESCO)

>Στις τρέχουσες, κύριες και υποστηρικτικές, επιχειρήσεις της ΕΕ.

>Στη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ.

>Στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.


>Στην εκλογή του νέου Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιταλίας, General Claudio Graziano, o οποίος και θα αναλάβει καθήκοντα το φθινόπωρο του 2018.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στις παρεμβάσεις του, τόνισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

>Η προωθούμενη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία της ΕΕ (Permanent Structure Cooperation-PESCO) θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιοχικές απαιτήσεις ασφαλείας των κρατών μελών.

>Είναι επιθυμητή η συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ με σκοπό την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων επ’ ωφελεία τόσο των δύο Οργανισμών όσο και των πολιτών των κρατών-μελών τους.

>Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαιτεί τη λήψη μέτρων πρόληψης διείσδυσης τρομοκρατών στην ΕΕ διά μέσου των μεταναστευτικών ροών.

>Στρατηγικός παράγων επιτυχίας της επιχείρησης EUNAVFORMED στην Κεντρική Μεσόγειο είναι η ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς ανταλλαγής πληροφοριών με την Frontex και την Europol, με σκοπό την αποτελεσματική ανάσχεση των δικτύων λαθραίας διακίνησης ανθρώπων.

>Η συνέχιση της επιχείρησης ALTHEA σε συνδυασμό με την ευρωατλαντική προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα συμβάλει στην βελτίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής.


Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (Supreme Allied Command Europe-SACEUR), General Curtis Scaparrotti, τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Μετασχηματισμού (Supreme Allied Commander Transformation-SACT), General Denis Mercier, τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο καθώς και με ομολόγους του άλλων χωρών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις επαφές του έθεσε εκ νέου το ζήτημα της παραβατικής συμπεριφοράς των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο και συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.


Επίσης, συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του European Defence Agency (EDA) κ. Jorge Domecq, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στην Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία της ΕΕ (PESCO) καθώς και στην ανάπτυξη κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.


armyvoice