4.11.17

Πρόταση...

Προτείνουμε στον κ. Τσίπρα, όταν χαρίζει σημαίες, να προτιμά αυτές που είναι δικές του, σαν την εικονιζόμενη:
Juan