28.11.17

Τα βλήματα...

Θα τα "αγοράσει" η Αξιωμ. αντιπολίτευση, να τα βάλει μαζί με τα...άλλα!
Juan