5.8.17

Μεγίστη ετοιμότητα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης! Φωτογραφίες


Επιθεώρηση στις μονάδες που έχουν τη μεγάλη ευθύνη άμυνας στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, έκανε ο  ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος.
Ο ΑΣΔΕΝάρχης όπως αναφέρει ανακοίνωση το ΓΕΣ  “επισκέφθηκε τα ΕΦ ΡΩ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ενώ ελέγχθηκε η ετοιμότητα της ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ”.
Οι φωτογραφίες από το ΓΕΣ:militaire