7.8.17

Οι πολίτες θα πληρώσουν το αλαλούμ στη ΔΕΗ


Μεγάλες αλλαγές, οι οποίες συνδέονται με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, αναμένονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Με απόφαση που ελήφθη την Παρασκευή, το ποσόν για τις χρεώσεις ΥΚΩ του 2012-2014 ανέρχεται στα 360 εκατ. ευρώ.


Η ΡΑΕ, όμως, εισηγήθηκε η επιστροφή στη ΔΕΗ να πραγματοποιηθεί με επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κι όχι μέσω αυξήσεων στις χρεώσεις.
Η ΡΑΕ, όμως, εισηγήθηκε η επιστροφή στη ΔΕΗ να πραγματοποιηθεί με επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και όχι μέσω αυξήσεων στις χρεώσειςΗ εισήγηση αυτή εκτιμάται ότι συνάδει με την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία επιτάσσει η οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική (για το ρεύμα) να καλύπτεται από κρατικά κονδύλια κι όχι από τους πολίτες.

Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσει να υλοποιηθεί η εν λόγω πρόταση, θα πρέπει το αρμόδιο υπουργείο να βρει ισοδύναμα, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Εν συνεχεία, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δανειστές επί των ισοδύναμων μέτρων.

Μια άλλη πρόταση που κάνει η ΡΑΕ, σύμφωνα με το capital.gr, ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση για τους καταναλωτές, είναι ο επιμερισμός της επιστροφής των παλιών ΥΚΩ στη ΔΕΗ σε βάθος πενταετίας, ούτως ώστε μετά το 2020 να υπάρξει αντιστάθμιση του ποσού από τη λειτουργία των διασυνδέσεων των νησιών (Κυκλάδες και Κρήτη).

Για να γίνει αντιληπτό το τι προτείνει η ΡΑΕ, σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας είναι μία χρέωση που πληρώνουν οι καταναλωτές στον λογαριασμό ρεύματος η οποία «χρηματοδοτεί» το τιμολόγιο των νησιών (όπου η παραγωγή ρεύματος γίνεται με πετρέλαιο και είναι ακριβότερη), αλλά και το κόστος του κοινωνικού τιμολογίου (ΚΟΤ). Όταν λοιπόν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι νέες διασυνδέσεις αρχικά των Κυκλάδων και μετά της Κρήτης, το κόστος των ΥΚΩ θα είναι μικρότερο, οπότε η μείωση αυτή θα μπορεί να ισοσκελίσει τα ποσά που έχει λαμβάνειν η ΔΕΗ από το παρελθόν, όταν δεν αποζημιώθηκε επαρκώς για το κόστος των τιμολογίων των νησιωτών.

Εφόσον οι προτάσεις της ΡΑΕ γίνουν αποδεκτές, τότε θα υπάρξει αύξηση των ΥΚΩ και άρα των λογαριασμών ρεύματος.

Κλίμακες
Πέραν των προβλέψεων για τις παλιές χρεώσεις των ΥΚΩ, η ΡΑΕ εισηγείται και την αλλαγή των κλιμάκων για τις χρεώσεις.

Σήμερα τα κλιμάκια και οι χρεώσεις είναι 0,00699 ευρώ για 0-1.600 kWh το τετράμηνο, 0,01570 ευρώ για 1.601-2.000 kWh, 0,03987 ευρώ για 2.001-3.000 kWh και 0,04488 ευρώ για 3.000 kWh και άνω. Εάν γίνει αποδεκτή η νέα πρόταση της ΡΑΕ, θα προσαρμοστούν οι χρεώσεις για τις κλίμακες: για τη χαμηλή κλίμακα αναμένεται να υπάρξει μια επιβάρυνση της τάξεως του 1 ευρώ ανά τετράμηνο, ενώ για τις κλίμακες 1600-2000 kWh και 2.001-3.000 kWh αναμένεται να υπάρξουν μειώσεις της τάξεως των 50-60 ευρώ ετησίως. Αντίθετα, για τις καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ΡΑΕ εισηγείται τη δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών με διαφορετικές εκπτώσεις από 20 έως 80%.

Η μεγαλύτερη έκπτωση 80% θα χορηγείται στους δικαιούχους του εισοδήματος αλληλεγγύης με τα κριτήρια που ισχύουν για τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ για τις άλλες τρεις κατηγορίες προβλέπονται εκπτώσεις 20%, 40% και 60% ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

zougla.gr