6.8.17

Α Π Ο Ρ Ι Α
Γιατί να κάνουμε εκλογές,και δεν βγάζουμε κυβέρνηση με...κλήρωση;