20.7.17

Το Zubr “φάντασμα” του ΠΝ εμφανίστηκε! Τι πρόταση έχει φθάσει από την Ουκρανία


Ήταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα εξοπλιστικά προγράμματα. Η αγορά των σκαφών ταχείας μεταφοράς Zubr είχε αμφισβητηθεί κυρίως για την επιχειρησιακή προσφορά που μπορούσαν να έχουν στο ΠΝ.  Η συμφωνία προέβλεπε την προμήθεια τεσσάρων Zubr, δύο από τη Ρωσία και δύο από την Ουκρανία. Τελικά παραλάβαμε τα τρία καθώς το τελευταίο ουκρανικό αρνηθήκαμε να το παραλάβουμε λόγω σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις δοκιμές του.  Όλα αυτά το 2003! Τώρα 14 χρόνια μετά οι Ουκρανοί επανέρχονται με το Zubr “φάντασμα” και μια πρόταση για παραλαβή του.

Τι μας προτείνουν οι Ουκρανοί για να πάρουμε και το τέταρτο Zubr που το ΄χαμε περίπου ξεγράψει;
•Να συγκροτηθεί επιτροπή για να αξιολογηθεί η κατάσταση του Zubr.
•Εφόσον αυτό περάσει όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές εν όρμω και εν πλω να κινηθούν οι διαδικασίες παραλαβής του.
•Οι Ουκρανοί επισημαίνουν ότι το Zubr ήταν απολύτως προφυλαγμένο. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα: το πλοίο βρίσκεται στην Θεοδόσια, την οποία η Ουκρανία δεν ελέγχει πλέον. Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν το πράσινο φως των Ρώσων για να πάρουν το Zubr.
•Οι μηχανές του Zubr αλλά και ο αεροθάλαμος θα παραδοθούν με μηδενικές ώρες λειτουργίας.
•Η κρατική εταιρεία UKRSPETSEXPORT θα αναλάβει όλα τα έξοδα των δοκιμών συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των αξιωματικών του ΠΝ που θα πάνε να επιθεωρήσουν το σκάφος και να παρακολουθήσουν τις δοκιμές.
•Η μεταφορά του Zubr στην Ελλάδα θα γίνει επίσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Ελλάδα και θα την αναλάβει η UKRSPETSEXPORT.
•Οι Ουκρανοί λένε πως αν η παραλαβή του Zubr ολοκληρωθεί τότε θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα ανεκτέλεστα ΑΩ της σύμβασης. Η κρατική εταιρεία προτείνει την αντικατάστασή τους με την επισκευή δύο αεροστροβίλων ώσεως-αιωρήσεως και επισκευή δύο στροβιλογεννήτριων.
Θα αναρωτηθούν πολλοί γιατί θα πρέπει να προβληματίσει η πρόταση των Ουκρανών.
Η Ελλάδα έχει πληρώσει προκαταβολή της τάξεως του 40%, που “μεταφράζεται” σε 11.601.980 δολάρια.  Επιπλέον έχει χάσει την εγγυητική επιστολή ύψους 14.997.520 δολαρίων που δεν εισπράχθηκε από το ελληνικό δημόσιο.  Και βέβαια ….. Zubr δεν έχουμε. 
Για να το παραλάβουμε θα πρεπει να πληρώσουμε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια. Από το ΠΝ κάποιοι χαρακτηρίζουν το θέμα ενδιαφέρον και λένε ότι πρέπει να το συζητήσουμε…
mlitaire