28.7.17

ΤΕΚΜΗΡΙΟ/ Φορολόγηση των σκύλων. Γιατί όχι; (UPD)


Σε επιστολή που μας έστειλε αναγνώστης μας, εύλογο το ερώτημα που θέτει:

"Πως είναι δυνατόν τη στιγμή που αποδεδειγμένα ο λαός ευρίσκεται σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σκύλων, διαφόρων ειδών, από πανάκριβες ράτσες έως κοινές, οι οποίοι να ξοδεύουν 5, 10, 15 ευρώ ημερησίως για κονσέρβες με ειδικό φαγητό για σκύλους, ξέχωρα τα άλλα...αξεσουάρ (λουριά, κουδουνάκια, σπιτάκια, ειδική άμμο κ.λ.π.);

   Όταν κάποιος μπορεί να διαθέτει , ας πούμε 10 ευρώ ημερησίως για τα σκυλιά του ( άλλοι έχουν 1 άλλοι 3-4 σκυλιά) δηλαδή 300 ευρώ το μήνα ήτοι 3.600 το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι έχει ανάλογο εισόδημα- περίσσευμα!


  Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη σαν τεκμήριο η διατήρηση σκύλων, οι οποίοι θα πρέπει να δηλωθούν αρμοδίως.
  Πέρα από το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τη φορολόγηση αυτή, θα υπάρξει και ανάλογο κοινωνικό όφελος γιατί θα μειωθεί κατακόρυφα ο απαράδεκτος θόρυβος που υπάρχει σήμερα από τα άνευ λόγου γαυγίσματα εκατοντάδων "μπαλκονόσκυλων" ή "αυλόσκυλων" που σαφέστατα λειτουργούν εις βάρος της  ψυχικής υγείας των περιοίκων.
  θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη και να τύχει αναλόγου φορολογήσεως η διατήρηση θηλυκών σκύλων ράτσας, που γίνεται σε μεγάλη κλίμακα για αναπαραγωγή  και εμπορία του είδους- με τεράστια φοροδιαφυγή.

  Η αστυνομικοί, θα πρέπει όταν καλούνται σε περιπτώσεις ηχορυπάνσεως από γαυγίσματα σκύλων, να επιβάλει πρόστιμα στους ιδιοκτήτες και να μην αρκούνται σε...συστάσεις, ή να δηλώνουν το σύνηθες "δεν διαπιστώθη" , επειδή βαριούνται - ή δεν γνωρίζουν- να συντάξουν το έντυπο του προστίμου!!!


 Οι Δήμοι θα πρέπει να ασχοληθούν με την περισυλλογή των αδεσπότων σκύλων και την εφαρμογή των νομίμων διαδικασιών.


Μπαρσάκης Γεώργιος
Αθήνα

( Σχετ. Ν. 4039/2014 ) -προϋποθέσεις διατηρήσεως σκύλων)