17.7.17

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη (16.07.2016)