8.6.17

Η Αστυνομία του Λονδίνου εξουδετερώνει τους ισλαμοτρομοκράτες