21.5.17

Μεγάλη υπεραξία για την ελληνική οικονομία οι Ελληνες της διασποράς


Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τις τεράστιες ευκαιρίες που παρουσιάζονται λόγω των μεγάλων επιτευγμάτων των Ελλήνων της διασποράς προς όφελος της εγχώριας οικονομίας, αναφέρει μελέτη του ΚΕΠΕ.

Η διεθνής εμπειρία παρουσιάζει πληθώρα επιτυχημένων πολιτικών.


Για παράδειγμα, στο Talent Network for Innovation του ChileGlobal η Χιλή περιλαμβάνει πετυχημένα μέλη της χιλιανής διασποράς που αφιερώνουν τον χρόνο, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις επαφές τους για την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων στη Χιλή και την εισαγωγή καινοτομίας στις ήδη υπάρχουσες. Το Global Irish Network αποτελείται από επιχειρηματίες μεγάλης επιρροής, ιρλανδικής καταγωγής, που βρίσκονται σε σαράντα χώρες του κόσμου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ιρλανδίας με την προώθηση ξένων επενδύσεων και την παροχή πρακτικής στήριξης των ιρλανδικών εξαγωγών. Το Indus Entrepreneurs είναι δίκτυο Ινδών υψηλής εξειδίκευσης που διαμένουν στο εξωτερικό, το οποίο διοργανώνει κάθε έτος εκατοντάδες εκδηλώσεις δικτύωσης και επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ινδία και στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της οικονομίας της.

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες έχουν φύγει από την πατρίδα τους σε αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντίθετα με παλαιότερα κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα, οι σημερινοί μετανάστες είναι κυρίως νέοι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες των οποίων αξιοποιούνται προς όφελος άλλων χωρών.

Με την έξοδό τους τίθενται δύο μεγάλες προκλήσεις χάραξης πολιτικής:

Πρώτον, πώς να περιοριστεί ο αριθμός των νέων που μεταναστεύουν και να χρησιμοποιηθούν τα προσόντα τους μέσα στη χώρα.

Δεύτερον, πώς να αξιοποιηθούν οι τεράστιες ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία με την παρουσία ταλαντούχων Ελλήνων στο εξωτερικό, με την κινητοποίηση της διασποράς ώστε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τους πόρους της όπως και τα επιστημονικά, επιχειρηματικά, και κοινωνικά της δίκτυα, με τρόπους που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Οπως αναφέρεται, δεδομένα του ΟΟΣΑ για τους μετανάστες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου τεκμηριώνουν το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με εκείνους που έφυγαν παλαιότερα. Οι πληθυσμοί των γεννηθέντων στην Ελλάδα που διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού ξεχωρίζουν όμως σημαντικά ως προς το εκπαιδευτικό τους προφίλ. Οι γεννημένοι στην Ελλάδα που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατά πολύ το πιο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, με το 70% να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σε σχέση με ένα μικρό μόνο ποσοστό των γεννημένων στην Ελλάδα που ζουν στη Γερμανία. Ωστόσο, η σύνθεση των Ελλήνων της Γερμανίας αλλάζει γρήγορα, εφόσον την τελευταία δεκαετία η Γερμανία ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως την πιο σημαντική χώρα προορισμού για Ελληνες μετανάστες και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκείνων που πηγαίνουν σήμερα στη Γερμανία είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των Ελλήνων μεταναστών προς τη Γερμανία του παρελθόντος.

Ανάμεσα στους Ελληνες της διασποράς συγκαταλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες και επιχειρηματίες, ενώ η δεξαμενή του ταλέντου της μεγαλώνει συνέχεια.


kathimerini
Έντυπη