10.5.17

Η Τουρκία μετά την 15η Ιουλίου: αποσπάσματα από την ομιλία Φραγκούλη Φράγκου, στο ΣΕΑ Κοζάνης