10.4.17

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΥΒΡΙΣΤΗΣ


Εντοπίστηκε υβριστής που με e-mail προς διάφορα sites, εξύβριζε σκαιώς με αχαρακτήριστες εκφράσεις διάφορα γνωστά πρόσωπα.
Ο πρώτος που εντοπίστηκε προέρχεται από την Πάτρα και από πληροφορίες που έχουμε επίκειται η  εφαρμογή των νομίμων.
Θα πρέπει να υπάρχει η σχετική κοσμιότητα ακόμα και στις διαφωνίες...