22.2.17

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ: Όλη η υπουργική απόφαση


Η υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Καμμένος-Χουλιαράκης, λύνει το βασικό και μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το που θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρωθούν οι 1000 προσληφθέντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης. Αυτή τη κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύουμε.
θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες, ανά Κλάδο, διαδικασίες-προκηρύξεις κλπ, για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Εφόσον βρέθηκαν και εγκρίθηκαν τα κονδύλια,νομίζουμε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα.
militaire