20.2.17

Όταν μιλούν οι αριθμοί (12). Δυο χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: Προπαγάνδα των αριθμών και στις επενδύσεις

Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Ένα από τα ψέματα που επαναλαμβάνονται τελευταία από τα κυβερνητικά στελέχη (προεξαρχόντων των κυρίων Παππά και Παπαδημητρίου) είναι ότι χάρη στη… θεόπνευστη κυβέρνησή τους… αυξήθηκαν οι επενδύσεις.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση οι αριθμοί τους διαψεύδουν. Όπως θα δείτε, οι επενδύσεις μειώθηκαν δραματικά το 2012, η μείωση συνεχίστηκε και το 2013, αλλά ήδη από αυτή τη χρονιά άρχισε η άνοδος.  Και το δ΄ τρίμηνο του 2014, οι  ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 18,3%! Το α΄ τρίμηνο του 2015 υπάρχει η σχετική ώθηση από το 2014 και από το β΄ τρίμηνο του 2015 αρχίζει η πτώση. Η «άνοδος» είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ του 2016 και του καταστροφικού 2015.
Ιδού και μερικά ενδεικτικά στοιχεία:

- 9 Μαρτίου 2012:Σε ύφεση της τάξης του 6,95% βρέθηκε το 2011 η ελληνική οικονομία,
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αιτίες για την ύφεση, είναι η δραματική πτώση των επενδύσεων και η περαιτέρω συρρίκνωση της κατανάλωσης. Παράλληλα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 22,2%
- 8 Ιουνίου 2012: Σε καθεστώς βαθιάς ύφεσης βρέθηκε και το α΄ τρίμηνο εφέτος η ελληνική οικονομία. Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 21,3% και οι επενδύσεις στο σύνολό τους κατά 33,4%.
- 22 Νοεμβρίου 2012: Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, μειώθηκαν το β΄ τρίμηνο εφέτος κατά 20,6% (από 3,8 δις ευρώ σε 3 δις ευρώ). Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,5% σε σύγκριση με 20,7% το β΄ τρίμηνο του 2011.
- 7 Δεκεμβρίου 2012: Σε ύφεση της τάξης του 6,9% βρέθηκε η ελληνική οικονομία το γ΄ τρίμηνο εφέτος, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης τόσο των επενδύσεων, όσο και της κατανάλωσης. Οι βασικές αιτίες για την πτώση του ΑΕΠ κατά 6,9% το γ΄ τρίμηνο εφέτος (το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές διαμορφώθηκε σε 51,483 δις. ευρώ, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2005, που ήταν 50,9 δις. ευρώ), είναι η δραματική μείωση σε επενδύσεις και εξαγωγές, ενώ εν μέρει η μείωση αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα: Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 19,5%, ενώ ο συνολικός ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου συρρικνώθηκε κατά 36%.
- 25 Ιανουαρίου 2013: Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν το γ΄ τρίμηνο πέρυσι, κατά 11,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο 2011, σε 2,8 δις ευρώ από 3,2 δις ευρώ. Ενώ, το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,4% από 16,1% το γ΄ τρίμηνο 2011.
- 11 Μαρτίου 2013: Σε ύφεση της τάξης του 6,4% κινήθηκε το 2012 η ελληνική οικονομία, μετά και από τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,7% το δ΄ τρίμηνο πέρυσι (είχε καταγραφεί πτώση 6,7% το α΄ τρίμηνο, 6,4% το β΄ τρίμηνο και 6,7% το γ΄ τρίμηνο). Πάντως, η περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ κατά 5,7% είναι αποτέλεσμα τόσο της μεγάλης πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων, όσο και της συρρίκνωσης της κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 10,3%.
- 19 Απριλίου 2013: Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν το 4ο τρίμηνο πέρυσι κατά 0,3%, από 2,39 δις ευρώ σε 2,4 δις ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14% το 4ο τρίμηνο του 2011.
- 7 Ιουνίου 2013: Σε ύφεση της τάξης του 5,6% βρέθηκε το α΄ τρίμηνο εφέτος η ελληνική οικονομία, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται (σε τρέχουσες τιμές) στα 41,888 δισ. ευρώ ή χαμηλότερα και από το α΄ τρίμηνο 2005 (44,206 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κύριοι λόγοι για την πτώση του ΑΕΠ κατά 5,6% είναι η περαιτέρω μεγάλη μείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 11,4%.
- 25 Ιουλίου 2013: Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία, είναι το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο εφέτος, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,17 δισ. ευρώ σε 3,06 δισ. ευρώ. Ενώ, Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 21,1% σε σύγκριση με 20,3% το α΄ τρίμηνο του 2012.
- 22 Οκτωβρίου 2013: Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% το β΄ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με 16,2% το β΄ τρίμηνο του 2012.
- 28 Νοεμβρίου 2014: Αύξηση 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο εφέτος και πλέον καθίσταται απολύτως εφικτή η πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,6% στο σύνολο του 2014, ενώ παράλληλα, «υποβοηθείται» τα μέγιστα η επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 2,9% για το 2015. Η αύξηση του ΑΕΠ στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο της κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 3,6%), ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου (ιδιωτικές επενδύσεις) αυξήθηκε κατά 2,7%.
- 17 Φεβρουαρίου 2015: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών εταιριών μειώθηκαν 1% το 2013 σε σχέση με το 2012, από 7,6 δισ. ευρώ σε 7,5 δισ. ευρώ.
- 27 Φεβρουαρίου 2015: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το δ΄ τρίμηνο του 2014, οι  ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 18,3%.
- 29 Μαΐου 2015: Το α΄ τρίμηνο εφέτος ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου αυξήθηκε 6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 7,5 %. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε ετήσια βάση οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 17,4%.
- 23 Ιουλίου 2015: Αύξηση 22,6 σημείωσαν το α΄ τρίμηνο εφέτος οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, από 1,239 δισ. ευρώ σε 1,519 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση των επενδύσεων σε μεταφορικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Και αρχίζει η πτώση…
- 28 Αυγούστου 2015: Το β΄ τρίμηνο εφέτος οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 3,3%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 10,6 %.
- 27 Νοεμβρίου 2015: Το γ΄ τρίμηνο φέτος οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 7%.
- 4 Μαρτίου 2016: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πέρυσι οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν 13,1%.
- 30 Μαΐου 2016: Πτώση 1,4% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το α΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 2,7%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,8 %.
- 29 Αυγούστου 2016: Κατά 0,9% μειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας το β΄ τρίμηνο εφέτος σε ετήσια βάση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 7%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 1%. (Σημειώστε ότι η σύγκριση γίνεται με το β΄ τρίμηνο του 2015, όταν είχαμε μείωση της τάξης του 10,6% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2014).
- 14 Οκτωβρίου 2016:Μείωση 1,3% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιμές το 2015, αντί της αρχικής εκτίμησης για πτώση κατά 0,9%.  Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 1,6%.
- 26 Οκτωβρίου 2016: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων το β΄ τρίμηνο φέτος, καθώς οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 18,3%, από 2,559 δισ. ευρώ σε 3,026 δισ. ευρώ. Ενώ, το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 22,1% από 18,4% το β' τρίμηνο πέρυσι. (Σύγκριση με το καταστροφικό 2015).
- 18 Νοεμβρίου 2016: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν το 2015 κατά 0,5%, από 8,5 δισ. ευρώ σε 8,4 δισ. ευρώ.
- 25 Ιανουαρίου 2017: Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) το γ΄ τρίμηνο του 2016 κατά 175 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Ενώ, το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,7% έναντι 14,5% το γ' τρίμηνο του 2015.
- 20 Ιανουαρίου 2017: Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στο ενδεκάμηνο καταγράφεται αύξηση των άμεσων επενδύσεων κατά 2,5 δις ευρώ. (Σύγκριση πάντα με το καταστροφικό 2015)