14.12.16

Έχτισαν την είσοδο του Υπουργείου ΥγείαςEίχαν άδεια οικοδομής;