2.12.16

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Προοπτικές”


Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Aegean Omiros College και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες διοργανώνουν:


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Προοπτικές”

που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11 & 12 Φεβρουαρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 18 & 19 Φεβρουαρίου (Αθήνα- Aegean Omiros College, Πανεπιστημίου 17 και Θεσσαλονίκη - Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου)


Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις εργασίες τους βάσει των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:


- Γνωστική, Συναισθηματική ανάπτυξη κατά τη βρεφική παιδική και εφηβική ηλικία 
- Γλωσσική ανάπτυξη 
- Μοντέλα μάθησης και εκπαίδευσης 
- Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης 
- Ειδική αγωγή 
- Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
- Διαταραχές κατά την βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία 
- Σεξουαλική ανάπτυξη και ταυτότητα 
- Διαχείριση θυμού και διαταρακτικών συμπεριφορών στην οικογένεια και το σχολείο
-Φόβοι και φοβίες 
- Διαταραχές συναισθήματος και προσωπικότητας 
- Παιδί και διαζύγιο
- Διαδίκτυο και παιδί 
- Διαχείριση συγκρούσεων και συμβουλευτική

Πληροφορίες: https://goo.gl/F9JbW9