4.10.16

Στο ΦΕΚ ο κανονισμός της ΥΠΑ για τα drones. Τι ορίζεται για την ασφάλιση έναντι τρίτων;


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (δείτε εδώ) ο κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ, γνωστά ως drones.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: την «ανοικτή» κατηγορία, την «ειδική» κατηγορία και την «πιστοποιημένη» κατηγορία ενώ οι εκμεταλλευόμενοι/ιδιοκτήτες/χειριστές των ΣμηΕΑ των οποίων η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από τον χειριστή θα πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ. Η αίτηση εγγραφής θα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με φόρμα εγγραφής που θα παρέχεται από το ιστολόγιο της ΥΠΑ (www.ypa.gr).

Παράλληλα, μία από τις πολύ σημαντικές παραμέτρους του κανονισμού για τα drones είναι ότι θα απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα ΣμηΕΑ «ανοικτής κατηγορίας» σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όσο και για τα ΣμηΕΑ της «ειδικής κατηγορίας», καθώς και για τα ΣμηΕΑ της «πιστοποιημένης κατηγορίας». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣμηΕΑ της Α2 «ανοικτής» κατηγορίας, της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.
http://www.nextdeal.gr/