19.10.16

Επεισόδια στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πλειστηριασμούφωνη λαου οργη θεου