16.10.16

Η αριστερά της δεξιάς και η δεξιά της αριστεράς εις τας αγκάλας του Μορφέως!