14.10.16

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Τούρκων! Εμποδίζουν έρευνα διάσωση βόρεια Σάμου!!!


Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν τις ΝΟΤΑΜ Α4535/16 & Α4540/16 με την οποία αμφισβητούν την αρμοδιότητα της Ελλάδας να εκτέλεσει επιχείρηση SAR (NOTAM A2239/16 &A2242/16), λόγω ναυαγίου στην περιοχή Βόρεια ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ.
Ειδικότερα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η περιοχή έρευνας ανήκει στην αρμοδιότητά της και η επιχείρηση SAR θα πρέπει να συντονιστεί από το τουρκικό Κέντρο Ε-Δ!!!!
Ακολουθούν τα κείμενα των τουρκικής ΝΟΤΑΜ:

LTBB   ISTANBUL/SEHIR-CITY,FIR,ACC,FIC,ATFMU
A4540/16 (Issued for LTBB LGGG) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:
THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE A2242/16 LGGGYNYX NOTAM ISSUED
BY GREEK CAA.
AS REGARDS THE GREEK NOTAM A2242/16, TURKEY DOES NOT ACCEPT THE
DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE(SAR) AREA WITH REFERENCE TO
ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM FALLS
WITHIN TURKEY’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION(SRR) AS DECLARED
TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL
SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED
WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 14 OCT 11:30 2016 UNTIL 17 OCT 10:40 2016.
CREATED: 14 OCT 11:39 2016
A4535/16 (Issued for LTBB LGGG) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:
THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE A2239/16 LGGGYNYX NOTAM ISSUED
BY GREEK CAA.
AS REGARDS THE GREEK NOTAM A2239/16, TURKEY DOES NOT ACCEPT THE
DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE(SAR) AREA WITH REFERENCE TO
ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM FALLS
WITHIN TURKEY’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION(SRR) AS DECLARED
TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL
SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED
WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 14 OCT 10:53 2016 UNTIL 17 OCT 10:00 2016.
CREATED: 14 OCT 10:56 2016
notam
 notam
militaire