1.9.16

ΙΡΙΔΑ: Η Π.Α. πρωτοπορεί, με πρωτοβουλίες στελεχών της - Δείτε τι κατάφεραν!


Παράδειγμα προς μίμηση και αχτίδα αισιοδοξίας για το μέλλον, αποτελεί το “κατόρθωμα” του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας να κατασκευάσει με ίδια μέσα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, εξοικονομώντας άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την αλληλογραφία.
Την ώρα που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναζητά κονδύλια, ισοδύναμα και άλλα πολλά για να μην περικόψει μισθούς, υπάρχει ελπίδα ότι με πρωτοβουλίες στελεχών μπορεί να γίνουν πολλά.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ που ήδη λειτουργεί την Πολεμική Αεροπορία, εάν αγοραζόταν από το ελεύθερο εμπόριο θα κόστιζε αστρονομικά ποσά. Δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και ήδη έχει αποφέρει οικονομίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας παράλληλα με τη διακήρυξη του 2016 ως “Έτος Μέριμνας Προσωπικού”, έχει θέσει ως βασικό σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της μέσα από τον εξορθολογισμό των δαπανών. Μία εξαιρετικά σημαντική έκφανση αυτής της προσπάθειας, είναι η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, κατά τρόπο που επιφέρει επαύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των στελεχών της, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων, κατ΄ απαίτηση της παρούσας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Απτό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων το οποίο ονομάστηκε “ΙΡΙΔΑ”, απ’ το όνομα της αρχαίας θεότητας, της κόρης του Θαύμαντος και της Ωκεανίδας Ηλέκτρας, η οποία ανήκε στην ακολουθία των θεών με καθήκοντα αγγελιοφόρου, όμοια με εκείνα του θεού Ερμή.

Υλοποιήθηκε αποκλειστικά από Προσωπικό Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με χρήση ελεύθερου λογισμικού και μηδενικό κόστος. Χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία που είχε αποκομιστεί από αντίστοιχες προσπάθειες ανάπτυξης ανάλογων συστημάτων DMS (Document Management System) κατά την προηγούμενη 15ετία, τα οποία δεν είχαν επιτυχή κατάληξη, είτε λόγω αδυναμίας της τότε τεχνολογίας για παραγωγή ενός συστήματος συμβατού με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, είτε λόγω ελλείψεων σε υποδομές, είτε λόγω αδυναμίας αφομοίωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών από το προσωπικό. 

Η βέλτιστη χρήση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων (προσωπικό και πιστώσεις), καθώς επίσης η διαρκής προσπάθεια επιμόρφωσης του Προσωπικού για την εξοικείωσή του στη χρήση συγχρόνων υπηρεσιών Πληροφορικής, οδήγησε στην απόλυτη αξιοποίηση του “ΙΡΙΔΑ” που εφαρμόζεται στο σύνολο των Σχηματισμών της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Φεβρουάριο του 2016 και έχει ήδη αποφέρει εξοικονόμηση κόστους, ύψους περίπου 300.000€ από πλευράς εκτυπωτικών διαδικασιών κατά τους έξι πρώτους μήνες λειτουργίας του, επειδή διακινήθηκαν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, περισσότερα από 55.000 μοναδιαία έγγραφα προς περισσότερους από 10.000 χρήστες του Συστήματος. 

Η μετάβαση σε ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζει το Προσωπικό από τετριμμένες και χρονοβόρες διαδικασίες πρωτοκόλλησης, αρχειοθέτησης, αναζήτησης και μεταφοράς εγγράφων. Παράλληλα παρέχει τις βάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών σε επίπεδο διαδικασιών και δομών, που συνεισφέρουν στον οδικό χάρτη της μετεξέλιξης της Πολεμικής Αεροπορίας σε ένα σύγχρονο οργανισμό. Πέραν τούτου, αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού


onalert