10.9.16

Ο τελευταίος που είχε καταργήσει την χριστιανική προσευχή στα σχολεία, ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ. Τον ζηλέψατε κύριε Φίλη;


Το Υπουργείο Παιδείας όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία επιθυμεί να κάνει προαιρετική την πρωινή προσευχή. Δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς νομοθετική πρωτοβουλία που θα τροποποιήσει το Π.Δ 201/98.
Γνωρίζει, η αριστερή πολιτική ηγεσία, πως λόγω της συγκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ δύσκολα η κυβερνητική πλειοψηφία θα υπερψηφίσει μια διάταξη στην ουσία κατάργησης της πρωινής προσευχής.
Θέλουν λοιπόν αλλά δεν τολμούν για να μην προκαλέσουν αντιδράσεις.

Τεχνηέντως, προετοιμάζουν το κλίμα, και στη νέα εγκυκλιο 2016-2017 διέγραψαν τη φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ» για τη «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016-17 (Αρ. Πρωτ.: 139808/Δ1/31-8-16), στην οποία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ η φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:
«Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή
1…….Στις 8.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων ο Διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα
κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα……»
ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015-16 (Αρ.Πρωτ.Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015), στην οποία ΥΠΑΡΧΕΙ η φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:
27. Πρωινή Προσευχή -ανάρτηση σημαίας
Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α’)- άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ.10, εδαφ. δ, σας επισημαίνουμε ότι:
Α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται…
Η πρωινή προσευχή δεν μπορεί να καταργηθεί με εγκύκλιο.
Μπορεί σκόπιμα η φετινή εγκύκλιος να θέλει να εκθέσει Διευθυντές Σχολείων και Συλλόγους Διδασκόντων που θα την επικαλεστούν αλλά στο τέλος της παραγράφου του κειμένου αναφέρει: «Τέλος εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ. » Το ΠΔ201/98 ακόμα δεν καταργήθηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις αφορούν: την πρωινή προσευχή, τη σημαία και τους αλλόθρησκους μαθητές.
Κανένας λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να μην εφαρμόσει το νόμο και να επικαλεστεί την εγκύκλιο.Η πρωινή προσευχή παραμένει υποχρεωτική ακόμα με βάση το νόμο.
 http://www.ekklisiaonline.gr