1.6.16

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: η ΚΙΝΕΖΙΚΗ "ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ"


Οι τέσσερις μικροί κύκνοι, μεταμορφώνονται σε τέσσερις μικρούς βατράχους.Από τους συνεργάτες μας στη Γαλλία : Michel-Nelly Brisemure
minelb@free.fr