7.5.16

“Πόλεμος” NAVTEX Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ Σκύρου Ψαρών και Άνδρου


Η Τουρκία μετά την έκδοση της NAVTEX 347/16 με την οποία δεσμεύει περιοχή στο Κεντρικό Αιγαίο (μεταξύ ΣΚΥΡΟΥ-ΨΑΡΩΝ-ΑΝΔΡΟΥ) για διεξαγωγή άσκησης με πυρά για το χρονικό διάστημα 9 Μαΐου έως 30 Ιουνίου (σε συγκεκριμένες ημέρες-ώρες), ζήτησε με μήνυμα από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ΝΟΤΑΜ για την ίδια περιοχή (061253 EUECYIYN MAY 2016). Στη συνέχεια η Τουρκία παραβιάζοντας την ισχύουσα διαδικασία και ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα δεν συνεργάζεται, εξέδωσε την ΝΟΤΑΜ A2044/16 με την οποία δεσμεύει την περιοχή και δίνει οδηγίες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εναέριας κυκλοφορίας.

Το κείμενο της τουρκικής ΝΟΤΑΜ έχει όπως παρακάτω:
notam_turkey
  Στη συνέχεια οι Ελληνικές αρχές εξέδωσαν την ΝΟΤΑΜ A0984/16 με την οποία ακυρώνει την τουρκική ΝΟΤΑΜ αναφέροντας ότι, οι ελληνικές αρχές είναι οι μόνες αρμόδιες για την έκδοση ΝΟΤΑΜ σε αυτή την περιοχή και επιπλέον μέρος της περιοχής της άσκησης υπερκαλύπτει τμήμα του ΕΕΧ.
        Το κείμενο της ελληνικής ΝΟΤΑΜ έχει όπως παρακάτω:

notam_athina
Για μια ακόμη φορά φαίνεται  πως η Τουρκία βλέπει την συνεργασία. Αφενός εκδίδει ΝΟΤΑΜ και NAVTEX τις πιο απίθανες ώρες προσπαθώντας να φέρει προ τετελεσμένων τις ελληνικές αρχές δεσμεύοντας παράνομα περιοχές και αλλάζοντας στοιχεία (συντεταγμένες-ημέρες διεξαγωγής κ.λπ.) και αφετέρου κατηγορεί την Ελλάδα για διάφορους λόγους στο πλαίσιο δημιουργίας κλίματος. 
Militaire.gr