5.5.16

Φτού κι απ την αρχή!!! (σε δουλειά να βρισκόμαστε)

"Όλοι μαζί, από την αρχή...!"

Juan