14.4.16

Δεν πληρώνει τα δάνεια της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ" αλλά καταθέτει εκατομμύρια για το MEGA