28.2.16

Πως μπορεί να αποτραπεί η Ισλαμοποίση της Ελλάδας με μετάβαση στο εθνικό νόμισμα και συναφή μέτρα


Ο εποικισμός της χώρας μας από τους εισβολείς μετανάστες και πρόσφυγες και η μετατροπή της σε Ισλαμικό κράτος, γεγονός που αποτελεί πλέον μια ισχυρά ορατή προοπτική στο κοντινό μέλλον, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με μια σειρά από μέτρα, με επίκεντρο τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Με τη συντεταγμένη μετάβαση στη δραχμή όπως έχουμε αναπτύξει σε άλλα κείμενά μας, που πρώτη παρουσίασε ηFreepen, μόνο οι νόμιμοι μετανάστες θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα με ίδιους όρους όπως και οι Έλληνες πολίτες, προσκομίζοντας το πόθεν έσχες των χρημάτων τους.

Οι παράνομοι μετανάστες δε θα μπορούν να το κάνουν και αυτό δίνει λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που υποσκάπτει την εθνική υπόσταση της χώρας. Για να έχει αποτέλεσμα η πρόταση που δεν εμπεριέχει βίαιες καταστάσεις, θα πρέπει ασφαλώς να τηρηθεί με απόλυτη ευλάβεια και αυστηρότητα.
Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει να ανακληθεί το ανοιχτό προσκλητήριο που έχει στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ προς όλες τις γωνιές της γης για ελεύθερη μαζική εισροή όποιου επιθυμεί να εγκατασταθεί εδώ ή να επιχειρήσει να μεταβεί στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα, γεγονός που προφανώς προωθείται συστηματικά και από συγκεκριμένα κέντρα και χώρες.
Επιπλέον μέτρα είναι, η  φύλαξη και διασφάλιση των συνόρων, η αυστηρή και αποτελεσματική πάταξη της δουλεμπορίας, ο αυστηρός έλεγχος των ΜΚΟ, ο σεβασμός στους πραγματικούς πρόσφυγες και η επιλεκτική νομιμοποίηση ποσοστού μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού μόνο ενσωματώσιμων μεταναστών. Στη βάση όλου του σχετικού προβληματισμού είναι η αποφυγή δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και η εμμονή χωρίς υπερεθνικισμούς, στη διατήρηση της ελληνικότητας της χώρας, με κίνητρα για δημογραφική ανάπτυξη, ισχυρή ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας, αποτροπή της φυγής των νέων μας στο εξωτερικό, επιστροφή Ελλήνων της διασποράς και  ενσωμάτωση αφομοιώσιμων ομάδων μεταναστών. 

 http://theodore-katsanevas.blogspot.gr/2016/02/blog-post_25.html#more