13.2.16

Ἀπαραίτητη ἡ συμμετοχή μας στήν ἐκδήλωση


Ὅταν τά κύματα τῶν μεταναστῶν ἀπειλοῦν νά μετατρέψουν τήν Εὐρώπη
σέ μιά ἀπέραντη κόλαση ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας,
 
Ὅταν στήν Θεολογική Σχολή τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ  ἱδρύεται τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπου­δῶν
γιά νά γίνει ἡ Θεσσαλονίκη κέντρο ἰσλαμικῆς ἐκπαι­δεύ­σεως,


 
Ὅταν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πατρίδας μας
χάνει τόν ὁμολογιακό του χαρακτῆρα
καί τείνει νά καταντήσει συγκρητιστικός πολτός,
 
Μήπως κάποιοι πρέπει νά ἀντισταθοῦμε καί νά βροντοφωνάξουμε:
«Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι».
 
 
Σᾶς περιμένουμε λοιπόν στή μεγάλη Ἐκδήλωση πού διοργανώνουμε
στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, 6 μ.μ. μέ κεντρικό Θέμα:
«Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι».

Ανηρτήθη από τον συνεργάτην  μας ιατρόν κ. Φώτιον Μιχαήλ