23.2.16

Τα ισπανικά «μπαίνουν» στα ελληνικά σχολεία - Ο Φίλης καλεί τους εκπαιδευτικούς σε διάλογο


Τα ισπανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα δημοτικά και ως ξένη γλώσσα στο λύκειο μελετά να εισάγει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού στη Βουλή, η ένταξη της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, ως επιλεγόμενη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο και ως ξένη γλώσσα στο Λύκειο, θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον, όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Θα εξεταστεί έτσι η ένταξη της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια Δημοτικά Σχολεία), δεδομένου ότι στην παρούσα στιγμή η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δεν συμπεριλαμβάνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.
Αντιθέτως, τα Ιδιωτικά Σχολεία έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες θα συμπεριλάβουν στα Ωρολόγια Προγράμματά τους. Για την οποιαδήποτε παρέκκλιση από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή, ο κ. Φίλης τονίζει χαρακτηριστικά ότι «στο πλαίσιο της ευρύτερης οργάνωσης της ασκούμενης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες, και εφόσον ισχύσουν τα παραπάνω αναφορικά με την ένταξη ή την επανένταξη της Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ως προς την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να κατοχυρώσουν τον κλάδο της Ισπανικής Γλώσσας (ΠΕ40), με παλαιότερη υπουργική απόφαση ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Σημειώνει δε ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006-2007 εφαρμόστηκε πιλοτικά η διδασκαλία της Ισπανικής σε έξι Γυμνάσια όλης της χώρας (ΦΕΚ 1115, τχ. Β΄/16-08-2006). Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής καθορίστηκε με το ίδιο ΦΕΚ «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στις Α', Β' και Γ' τάξεις του Γυμνασίου».
Ακόμη, «κατά το σχολικό έτος 2008-2009, η διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας συνεχίστηκε και στις τρεις τάξεις των 6 Γυμνασίων, ενώ επεκτάθηκε και σε άλλα 7 Γυμνάσια με σχετική Υπουργική Απόφαση».
Ανοικτή επιστολή του Ν. Φίλη προς τους εκπαιδευτικούς για τον διάλογο για την Παιδεία
Στο μεταξύ, ανοικτή επιστολή προς τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της χώρας απηύθυνε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την Παιδεία.
Με τη φράση «Η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας. Ας τη βάλουμε ψηλά όλοι μαζί στις προτεραιότητες της ζωής μας», ο κ. Φίλης καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας να συμμετέχουν στον διάλογο.
Ειδικότερα, τους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους (ατομικές ή συλλογικές), οι οποίες μπορούν να αφορούν ή την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της, ή πλευρές και επί μέρους ζητήματα στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για τον διάλογο. Επίσης, να οργανώσουν το επόμενο διάστημα συζητήσεις στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων, αλλά και συζητήσεις σε επίπεδο σχολείου με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου και να κατατεθούν σχετικές προτάσεις. Τέλος, να συνδιοργανώσουν μαζί με τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδηλώσεις-συζητήσεις για την παιδεία.
«Είναι σκόπιμο οι συζητήσεις στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και οι συζητήσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) να οδηγήσουν στην καταγραφή όλων των απόψεων», αναφέρει ο υπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει είναι να υποβληθεί μια έκθεση πορισμάτων στην πολιτική ηγεσία τον προσεχή Απρίλιο.
Τα κείμενα των συλλόγων διδασκόντων, των συλλόγων γονέων και των μαθητικών κοινοτήτων με καταγραφή των διαφορετικών απόψεων θα προωθούνται με την παρακάτω διαδικασία: από κάθε σύλλογο ένας ή μία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει εθελοντικά να αναρτά στην ιστοσελίδα του Διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr/) τις προτάσεις του συλλόγου εκπαιδευτικών, των γονιών και των 15μελών των μαθητών και μαθητριών.

Αναρτήθηκε από Τέτα Νι
newsbomb.gr