22.1.16

Τα Γενικά Επιτελεία βάζουν "πάγο" στην βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘΠάγος από τα Γενικά Επιτελεία στη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ.
 
Με το υπ΄ αριθμ. 1808/11-12-2015 υπηρεσιακό του σημείωμα το Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού, γνώρισε στα Γενικά Επιτελεία την πρόθεση του Υπουργείου να εξετάσει το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας και γι΄ αυτό το λόγο ζήτησε τις προτάσεις – απόψεις τους επί του θέματος.
 
Τα Γενικά Επιτελεία με έγγραφά τους ανέφεραν στο Υπουργείο την άρνησή τους στη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ, κλείνοντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό την οποιαδήποτε συζήτηση που ξεκίνησε επί Υπουργίας Μπεγλίτη.

 
Σύμφωνα με τα Γενικά Επιτελεία οι Εθελοντές Μακράς Θητείας Υπαξιωματικοί δεν μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί γιατί:
 
-          - Θα επέλθει υπερκάλυψη του αριθμού των Αξιωματικών και παράλληλη μείωση των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών.
-          - Θα δημιουργηθούν προβλήματα ιεραρχίας και κατανομής καθηκόντων στις Μονάδες.
-          - Θα επιφέρει ανάλογο οικονομικό κόστος, το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες δε δύναται να υπολογιστεί.
-          - Οι ΕΠΟΠ θα ζητήσουν για λόγους ισονομίας την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη.
-          - Θα καταστεί δυσχερής η διαφύλαξη της ειδοποιού διαφοράς των ΕΜΘ ως προς τους Υπαξιωματικούς ΑΣΣΥ, γιατί θα οδηγηθούν στον ίδιο σταδιοδρομικό ορίζοντα.
 
Πλέον η απόφαση βρίσκεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο γραφείο του οποίου βρίσκεται η πρόταση της ΠΟΕΣ για τη βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας.  

onalert