22.6.14

Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τον έξυπνο αλλά και οι πραγματικά έξυπνοι...