23.6.12

Η εκστρατεία της ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

 Γνωρίζοντας το μέγεθος της ΑΟΖ των ακριτικών μας νησιών πρέπει να τα υποστηρίξουμε έμπρακτα με την παρουσία μας και βέβαια με την ενίσχυση της οικονομικής τους δραστηριότητας.
Δεν αρκεί να μιλούμε για το σύμπλεγμα Καστελλόριζου και τη Γαύδο, πρέπει να αποδείξουμε και στις δύο περιπτώσεις ότι πρόκειται για εθνικά θέματα.

 Πέρυσι το πρώτο Master Class Τοποστρατηγικής έλαβε χώρα στη Μεγίστη και μάλιστα στο Σχολείο. Φέτος, το δεύτερο θα γίνει στη Γαύδο. Με αυτές τις επιλογές δείχνουμε, επί του πρακτέου, την αξία αυτών των νησιών για την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Μέσω της τοποστρατηγικής, που αποτελεί το υπόβαθρο της έρευνάς μας σε συνδυασμό με τα διαγράμματα Voronoi και τη τριγωνοποίηση Delaunay, μπορούμε να αναδείξουμε το ρόλο της γεωστρατηγικής τοποθεσίας αυτών των νησιών και να επισημάνουμε την προτεραιότητα που τους αρμόζει, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την πατρίδα μας.

Το Master Class αφορά βέβαια και την υψηλή στρατηγική μέσω της ΑΟΖ και της γεωοικονομίας. Η εντατική του μορφή και η πολύωρη διάρκειά του, επιτρέπει στους παρευρισκόμενους να πλησιάσουν ουσιαστικά έννοιες βασικές, θεμελιακές και αποτελεσματικές, οι οποίες θα παίξουν ένα μεγάλο ρόλο σε όλη τη διαδικασία της ΑΟΖ.

Θα γίνει και μία εκτενής ανάλυση για όλα τα απαραίτητα στάδια της ΑΟΖ: θέσπιση, οριοθέτηση, οικοπεδοποίηση, αδειοδότηση, γεώτρηση, εξόρυξη, εκμετάλλευση. Αυτή η μελέτη σε ομαδικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με τεχνικές γνώσεις πάνω στις τελευταίες καινοτομίες που αφορούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Επιπλέον, η παρουσία σπουδαστών θα επιτρέψει την μοντελοποίηση διαπραγματεύσεων και στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων, έτσι ώστε ο καθένας από τους συμμετέχοντες να έχει μία πραγματική εικόνα των νέων δεδομένων που προσφέρει το όραμα της ΑΟΖ.