22.8.21

"Ο Μοναχός που την ώρα που ξεψυχούσε απαντούσε στα τελώνια"

 

Του συνεργάτου μας κ. Δημητρίου Λυκούδη, Θεολόγου-Φιλολόγου