4.3.20

Ιοί και υιοί!!!

 
 Την εμφάνιση του κορωνοϊού, ακολούθησε ένας νέου τύπου φαιδρός, γελοίος, φαντασμένος 
απάνθρωπος, ψεύτης,σαδιστής ιός, για την ακρίβεια "υιός" ο κολ@υϊός  (φραγκοτουρκιστί : κολ@-τσογλάν)- Ερντογάν! (έχει και ομοιοκαταληξία!)

   Ο τύπος αυτός νομίζει ότι μπορεί να εκφοβίσει την Ελλάδα! προφανώς νομίζει ότι έχει να κάνει με  κάποιο από τα κρατίδια στα οποία  άνανδρα εισβάλλει (και τρώει και από εκεί ξύλο...)!

   Κανονικά, θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί με τις προκλήσεις του έκανε όλους τους Έλληνες μια γροθιά, που θα τη φάει στην dog-face του και θα δεί τον ουρανό σφοντύλι!

   Για τους ιούς αναπτύσσονται φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά για τους κολ@υϊούς υπάρχουν  οι φόλες
  Ας το έχει αυτό υπόψη του 
  Καλή του χώνεψη!
  
  Αβραάμ Αλεξανδρής