24.4.19

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓ ΤΕΤΑΡΤΗΣ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ