25.4.19

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδα


ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Λαγκαδά