16.2.18

Λέμε ὄχι στὰ νέα Θρησκευτικά Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν διοργανώνουν Συλλαλητήριο καὶ πορεία στὰ Προπύλαια