27.1.18

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Βασιλικοί Γάμοι Κωνσταντίνου & Άννας-Μαρίας - 18 Σεπτεμβρίου 1964