10.4.21

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, Κυριακή Δ' Νηστειών

 - Νεαν. Αναζητήσεις 172, του συνεργάτου μας  Δ. Λυκούδη