5.1.21

Επιφανέντος σου εν Ιορδάνη Σωτήρ

  (06/01) - Νεανικές Αναζητήσεις 161 Δ. Λυκούδης