19.1.21

Γιάννης Μάζης, Να βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε, όχι να παραδοθούμε εύσχημα