9.1.21

Διδασκόμαστε από την Ιστορία, τιμούμε τους αγωνιστές
Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν μια Επανάσταση με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα.