15.11.20

Η Αμμόχωστος δεν είναι πατρίδα σας, κύριε Ερντογάν.

 Antonis Antonas